Our Teams

cường

cường

Với 14 năm kinh nghiệm làm kiểm toán, kế toán cho một số công ty và tổ chức nước ngoài như công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam, tổ chức phi...

Xem chi tiết

Nguyễn

Nguyễn

Với kinh nghiệm trang điểm, làm đẹp gần 10 năm, Hằng Trần là nhân vật không thể thiếu tại BRANDs để giải quyết các thắc mắc của khách hàng. ...

Xem chi tiết

Hoành Thị Tráng

Hoành Thị Tráng

Với kinh nghiệm trang điểm, làm đẹp gần 10 năm, Hằng Trần là nhân vật không thể thiếu tại BRANDs để giải quyết các thắc mắc của khách hàng. ...

Xem chi tiết

Tám văn Hoành

Tám văn Hoành

Với kinh nghiệm trang điểm, làm đẹp gần 10 năm, Hằng Trần là nhân vật không thể thiếu tại BRANDs để giải quyết các thắc mắc của khách hàng. ...

Xem chi tiết

Hoành TTi

Hoành TTi

Với kinh nghiệm trang điểm, làm đẹp gần 10 năm, Hằng Trần là nhân vật không thể thiếu tại BRANDs để giải quyết các thắc mắc của khách hàng. ...

Xem chi tiết

Tô Mai

Tô Mai

Với kinh nghiệm trang điểm, làm đẹp gần 10 năm, Hằng Trần là nhân vật không thể thiếu tại BRANDs để giải quyết các thắc mắc của khách hàng. ...

Xem chi tiết